Minister komt eindelijk met plannen voor PrEP in Nederland

Minister Bruins voor Medische Zorg heeft vandaag eindelijk gereageerd op het positieve advies over PrEP dat de Gezondheidsraad in maart afgaf. In het gepresenteerde plan wordt PrEP voor een periode van vijf jaar verstrekt aan homomannen. Reden voor gejuich of too little, too late?

De PrEP-zorg zal worden ondergebracht bij de GGD’s; gedacht wordt aan vijf tot zeven GGD-regio’s. Potentiële deelnemers van buiten de aangewezen GGD-regio’s kunnen terecht bij een deelnemende GGD. Voor de pillen zal een eigen bijdrage gelden van ongeveer €12. Het RIVM schat dat ongeveer 6500 gebruik zullen maken van de PrEP-zorg, en dat met PrEP 250 hiv-infecties per jaar worden voorkomen.

De vertraging die tot nu toe tekenend is geweest in de implementatie van PrEP zet nog even door: de minister vraagt het RIVM nu de opzet samen met de GGD’s verder uit te werken. Pas aan het eind van dit jaar moet bekend worden hoe de uitvoering er precies uit gaat zien. Het ligt in de lijn der verwachting dat de deelnemende GGD’s een groot capaciteitsprobleem tegemoet gaan zien als de zorg eenmaal van start gaat. Over een taak voor de huisartsen, die PrEP nu al steeds meer voorschrijven, wordt helaas met geen woord gerept.

De verstrekking van PrEP zal volgens het ministerie plaatsvinden in een ‘onderzoekssetting’. Doel hiervan is de langetermijneffecten van PrEP op de hiv-epidemie in Nederland te monitoren. Na drie jaar vindt een evaluatie plaats. Al met al klinkt het verdacht veel als het AMPrEP-onderzoek nog eens overdoen in grotere setting. Normalisering van PrEP lijkt daarmee nog ver, het is kennelijk nog steeds een onderwerp dat met fluwelen handschoenen moet worden aangepakt.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Zie ook de Kamerbrief met beleidsreactie van de minister

Geen reacties

Laat een reactie achter