AIN: screening en behandeling verdienen genuanceerde blik

Gisteren ben ik voor de eerste keer behandeld voor hooggradige AIN. Spannend voor mezelf, maar nadere details zijn niet van belang gezien alle reeds aanwezige informatie over AIN. Wat ik hier wél graag wil delen is mijn veranderde visie op de AIN-screening en de behandeling van (hooggradige) AIN. Een onderwerp waarover ik me eerder kritisch uitliet in mijn column ‘Het leed dat AIN heet‘.

Terwijl ik in de behandelstoel lag, kwamen mijn bezwaren ter sprake ten aanzien van zowel de screening op AIN als de behandeling van hooggradige AIN. De reactie van mijn dermatoloog was klip en klaar. “Het feit dat bij jou hooggradige AIN is vastgesteld, betekent dat je lichaam niet in staat is om de AIN zelf op te ruimen.”

Volgens mijn dermatoloog blijven mannen die hooggradige AIN hebben (gehad), gevoelig voor nieuwe plekjes én in het verlengde daarvan: voor anuskanker. En helaas geldt dit ook voor mannen met een ondetecteerbare viral load en een goede CD4-count. Let wel: dit is wat ik van mijn dermatoloog heb begrepen. Wil je zekerheid hierover? Bespreek dit dan met je behandelaar.

Regelmatig screenen (en eventueel: behandelen) blijft dus noodzakelijk als je eenmaal AIN 2 of 3 hebt (gehad). Screening om te weten hoe de AIN-vlag erbij hangt. En behandeling om het risico op anuskanker zo klein mogelijk te houden. Als puntje bij paaltje komt mag ik van geluk spreken dat mijn struisvogelpolitiek (niet laten screenen gezien de matige behandelresultaten) geen ernstige gevolgen heeft gehad. Want anuskanker, dat wil niemand hebben.

Ben ik anders over de screening op AIN van mannen met hiv gaan denken? Ja, deels wel. Nog steeds zou ik mannen met hiv die gezond leven en niets onder de leden hebben, aanraden om goed na te denken alvorens mee te doen aan de screening. Maar ik ben géén arts en lang niet iedereen is dit met me eens.

Tegen Hiv+ mannen met meer aandoeningen en/of een minder gezonde leefstijl zou ik het volgende willen zeggen. Houd voor ogen dat screening op AIN er in jouw geval bij hoort, net zoals het slikken van je hiv-medicijnen. Het risico op anuskanker weegt niet op tegen de eventuele nadelen (de psychische belasting, bijvoorbeeld) die óók kleven aan routinematig screenen.

Geen reacties

Laat een reactie achter