Resultaten Enquête chems & seks

In het voorjaar vroegen we jullie een kleine enquête over chems en seks in te vullen. Bijna honderd man deed uiteindelijk mee met ons onderzoekje, hartelijk dank daarvoor! Inmiddels hebben we de resultaten geanalyseerd.

Uit jullie antwoorden blijkt duidelijk dat het onderwerp chems leeft. Desondanks springt er weinig echt uit. Een ruime meerderheid geeft aan zijn chemsgebruik onder controle te hebben, weinigen geven aan te willen minderen, en het kennisniveau wordt over het algemeen als voldoende ervaren. Desondanks geeft een derde aan zijn chemsgebruik schadelijk te vinden, en maakt zelfs meer dan de helft zich zorgen over het gebruik van ánderen. Een duidelijke meerderheid van de respondenten geeft aan dat Poz&Proud op het gebied van chems een rol te spelen heeft, maar wat onze toegevoegde waarde zou zijn ten opzichte van het bestaande aanbod staat ons nog niet heel helder op het netvlies.

Om onder meer op het laatstgenoemde punt wat stappen verder te komen gaan we graag nader het gesprek aan met jullie. Daarom zullen we in december een avond organiseren waarop we met geïnteresseerden verder kunnen praten over het onderwerp, om van daaruit mogelijk concretere plannen te ontwikkelen.

Download de volledige resultaten hier.

Geen reacties

Laat een reactie achter