Minister treuzelt met PrEP

poz and proud-7206

Het schiet vooralsnog niet op met de vergoeding van PrEP in Nederland, helaas. Op 12 augustus jl. informeerde minister Edith Schippers de Tweede Kamer over PrEP. Dat is geen brief om vrolijk van te worden, eerder kwaad.

Ze schrijft: “Zoals aangegeven in de beantwoording van de Kamervragen zal ik [voor de vergoeding van PrEP] een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad opstellen en zal het Zorginstituut kijken naar eventuele opname in het verzekerde pakket.”

De minister moet dus nog een adviesaanvraag opstellen en indienen bij de Gezondheidsraad, die ook nog eens de nodige tijd zal nemen om met het advies te komen. Dat gaat wel even duren.

De beoordeling van opname in het verzekerde pakket door het Zorginstituut, mits de fabrikant een aanvraag heeft gedaan, kan normaliter in een maand of drie. Maar het is onduidelijk of die aanvraag al is gedaan.

PrEP expliciet uitsluiten

De minister zegt in de afsluiting van de brief nog iets veel ergers: “In afwachting van de adviezen van de Gezondheidsraad en het Zorginstituut wordt de nieuwe preventieve toepassing voorafgaand aan blootstelling echter vooralsnog van vergoeding uitgesloten door Bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering aan te passen.”

Die bepaling in bijlage 2 zegt nu (artikel 8, een anti-retroviraal geneesmiddel): “uitsluitend voor een verzekerde die voor behandeling met zo’n geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de Geneesmiddelenwet is geregistreerd.”

Gezien de huidige bewoording, zou PrEP vergoed worden als het Zorginstituut Truvada opneemt in het verzekerde pakket voor de medische indicatie preventie. Daar wil de minister blijkbaar een stokje voor steken door deze bewoording zo aan te passen dat PrEP uitgesloten is van vergoeding, totdat de Gezondheidsraad een advies heeft gegeven.

Dat dit getreuzel en gekonkel van de minister slecht is voor de volksgezondheid en onnodig nieuwe hiv-infecties oplevert, kan de minister blijkbaar weinig schelen. Het is woedend makend.

Bron: Kamerbrief 12 augustus 2016 MinVWS

1 Reactie
Reacties
  1. Zou minister Schippers ook zo treuzelen als het hier bijvoorbeeld om de anticonceptiepil voor vrouwen zou gaan? Het lijkt wel of ze haar eigen persoonlijke mening voorrang geeft boven het maatschappelijk belang

    Didier on 15 augustus 2016 Reageer op deze reactie

Laat een reactie achter