PrEP: concurrentie voor Truvada lijkt kwestie van tijd

2014france3_0Na bekendmaking van het slechte nieuws over de PrEP-gebruiker uit Toronto die hiv opliep, buitelden deskundigen over elkaar heen om het unieke karakter van deze casus te onderstrepen. Volkomen terecht, want PrEP (Truvada) is nou eenmaal uiterst effectief ter voorkoming van hiv. Helaas bleef ander nieuws van het PrEP-front, door alle commotie over de Canadese casus, onderbelicht.

Niemand kan garanderen dat we in de toekomst niet vaker te maken zullen krijgen met resistent hiv-virus. Dat zou in theorie een deel van het huidige succes van PrEP teniet kunnen doen. Immers: hoe meer virus waarop Truvada geen vat heeft, hoe groter de kans dat gebruikers van PrEP tóch hiv oplopen. Gelukkig klonken tijdens de ‘Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2016) ook een positieve geluiden. Onderzoekers hebben aangetoond dat de hiv-remmer Maraviroc in de toekomst kan uitgroeien tot een volwaardig alternatief voor Truvada. Maraviroc werd onderzocht in een zogenaamd ‘Fase II onderzoek’ en blijkt net zo veel bescherming te bieden tegen hiv als Truvada. Bovendien wordt het middel, net als Truvada, door gebruikers doorgaans prima verdragen.

Tijdens het zelfde congres werden resultaten getoond van weer een ander Fase II onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat  injecties met cabotegravir eveneens goede diensten kunnen bewijzen om overdracht van hiv tegen te gaan. Net als in de Maraviroc trial was de therapietrouw goed en het succes groot, ondanks het feit dat relatief veel deelnemers klaagden over spierpijn in de eerste dagen na de injectie. Een klein deel kreeg daarnaast koorts. Toekomstig onderzoek zal zich in eerste instantie richten op de juiste dosering cabotegravir.

Het wachten is nu op fase III trials voor beide middelen. Amerikaans onderzoek naar nieuwe medicijnen kent drie fases. Pas als al deze succesvol zijn afgerond, kan de Food&Drug Administration (FDA) een besluit nemen over eventuele toelating tot de markt. Amerikaanse potentiële PrEP- gebruikers die om welke reden dan ook geen Truvada verdragen, zullen dus geduld moeten hebben. PrEP is in Nederland überhaupt niet verkrijgbaar. Samen met PrepNU en Hello Gorgeous  hoopt Poz&Proud minister Schippers ervan te overtuigen dat PrEP noodzakelijk is om hiv eronder te krijgen. PrEP moet ook beschikbaar zijn in Nederland. Nu!

Geen reacties

Laat een reactie achter