Resistentie door gebruik PrEP slechts tijdelijk

PrEP_FB-Twitter-Share2Een enkele keer wordt resistent hiv-virus aangetroffen bij mensen die PrEP gebruiken. Naar nu blijkt is er ook dan geen nood aan de man. Tegenstanders van PrEP lijken op dit punt aan het kortst eind te trekken.

Uit onderzoek is gebleken dat tijdens een PrEP-kuur resistent geworden hiv-virus, weer verdwijnt zodra met PrEP wordt gestopt. Dat blijkt althans uit een artikel dat eerder deze week verscheen op aidsmap.com en waarin wordt gerefereerd aan recentelijk gepubliceerde onderzoeksresultaten.

De onderzoekers hebben een aantal deelnemers aan de Partners Prep Study gevolgd die resistentie ontwikkelden ten gevolge van PrEP. De deelnemers stopten meteen met PrEP zodra duidelijk werd dat ze hiv hadden. Bij allen werd zes maanden later geen resistent virus meer aangetroffen. Ook na 12 en 24 maanden en met gebruikmaking van de modernste technieken, bleek het resistente virus niet terug te vinden. Resistent geworden virus verdwijnt dus weer zodra met PrEP wordt gestopt. Let wel: uitsluitend het ‘resistente deel’ van het hiv-virus wordt onmeetbaar – behandeling tegen hiv blijft vanzelfsprekend noodzakelijk.

Slechts één deelnemer startte binnen veertig maanden na de seroconversie met hiv-remmers. Deze deelnemer was drie maanden later undetectable. Dit duidt erop dat resistentie door PrEP (Truvada) geen gevolgen heeft voor de daarop volgende behandeling. Ook niet als daarbij opnieuw gebruik wordt gemaakt van een combinatie die Truvada bevat. De onderzoekers wijzen erop dat verder onderzoek op dit terrein noodzakelijk is. Een zwaluw maakt immers nog geen zomer; zeker niet in onderzoeksland.

PrEP is een uiterst effectief middel om overdracht van hiv te voorkomen. Resistentie door PrEP komt nauwelijks voor, maar toch wordt zo nu en dan resistent virus gevonden bij mensen die PrEP gebruiken. Vrijwel altijd gaat het dan om mensen die zijn gestart met PrEP terwijl ze een (niet onderkende) acute hiv-infectie onder de leden hadden. Seroconversie nadat iemand start met PrEP is uiterst zeldzaam.

Geen reacties

Laat een reactie achter