Presentatie resultaten achterbanonderzoek

Achterbanonderzoek2

Dit voorjaar vroegen we jou naar je mening over Poz&Proud in ons achterbanonderzoek. Meer dan 200 mannen deden mee, wat een schat aan informatie opleverde. En nu we alles verwerkt en geanalyseerd hebben kunnen we jullie de resultaten presenteren!

De volledige uitkomsten van ons achterbanonderzoek zijn opgenomen in het onderzoeksrapport, dat onderaan deze pagina te vinden is. Maar natuurlijk zetten we de belangrijkste resultaten ook hier kort voor je op een rij.

Samenvatting
  • Onze achterban is sterk geconcentreerd in de Randstad, hier woont meer dan driekwart. Tweederde van de respondenten is ouder dan 45 jaar, jongere mannen zijn licht ondervertegenwoordigd. Goed nieuws is dat een overweldigende meerderheid open is over zijn eigen hiv-status. Bovendien kent vrijwel iedereen minstens een paar andere mensen met hiv in zijn eigen omgeving.
  • De beoordeling van onze sociale activiteiten is over het algemeen positief. Meer dan de helft van de respondenten heeft wel eens deelgenomen aan een sociale activiteit van Poz&Proud. Mannen die meer open zijn over hun hiv-status komen overigens vaker naar onze activiteiten. Het meest bezocht is de CD4-borrel; het hoogst gewaardeerd wordt Mankracht-weekend. Ook mooi om te zien is dat tweederde onze activiteiten als laagdrempelig omschrijft. Het belangrijkste kritiekpunt is dat activiteiten te veel in Amsterdam geconcentreerd zijn.
  • De meest genoemde reden om onze activiteiten te bezoeken is nieuwe mensen ontmoeten, maar ook ervaringen over leven met hiv uitwisselen scoort hoog. Een ruime meerderheid heeft daadwerkelijk nieuwe mensen leren kennen, maar op dit punt zijn ook duidelijke verschillen zichtbaar: mannen die weinig andere mensen met hiv kennen geven vaker aan moeilijk contact te maken. Dit geeft aan hoe belangrijk het is bezoekers goed op te vangen zodat ze hun plek kunnen vinden, iets waar we constant aan moeten blijven werken.
  • Poz&Proud staat voor zichtbaarheid van hiv en gelooft vurig in de empowerment die openheid kan brengen. Ons onderzoek bevestigt de waarde hiervan. Mannen die minder open zijn over hun hiv-status zien namelijk meer belemmeringen om aan onze activiteiten deel te nemen, maar hebben er tegelijkertijd meer behoefte aan anderen te ontmoeten. Ook vindt deze groep het vergroten van de zichtbaarheid van hiv minder belangrijk. Opvallend, omdat de wens zich om gelijken te voelen bij hen juist hoger is en die wens met weinig zichtbaarheid moeilijk te realiseren is Deze uitkomsten sterken ons erin mannen te blijven stimuleren zo open mogelijk te zijn – niet tegen hun zin, maar om de spiraal te doorbreken.
  • De waardering van onze speerpunten op het gebied van belangenbehartiging levert weinig verrassingen op. Het bestrijden van stigma staat bij iedereen bovenaan de agenda – driekwart van de mannen geeft het de hoogst mogelijke score. Ook AIN en hepatitis C worden door de achterban hoog op de agenda geplaatst. PrEP, een onderwerp dat we zelf erg belangrijk vinden, scoort beduidend lager.
  • Het bereik van onze informatiekanalen is redelijk hoog, en ook de waardering is goed. Desondanks lijkt een deel van de achterban onze berichtgeving niet objectief genoeg te vinden.
  • Vrijwel alle deelnemers aan ons onderzoek vinden het belangrijk dat er een organisatie voor homomannen met hiv bestaat. Bovendien vindt een ruime meerderheid dat Poz&Proud veel voor ze kan bereiken. Er zijn echter duidelijke verschillen te zien bij de mate waarin mannen zich verbonden met en vertegenwoordigd door Poz&Proud voelen.
Meepraten

We gaan graag het gesprek met jullie aan over de uitkomsten van het onderzoek, en wat we hiermee gaan doen. Wil je meepraten? Kom dan naar onze thema-avond over het achterbanonderzoek op vrijdag 25 september, om 20:00 in het gebouw van de HVN, Eerste Helmersstraat 17 in Amsterdam. Opgeven voor deze avond is niet nodig.

Rapport

Het volledige rapport (in PDF) kun je hier lezen.

 

Geen reacties

Laat een reactie achter