Kind genezen van hiv

Kind genezen van hiv

In de Verenigde Staten is een peuter die geïnfecteerd was geraakt met het hiv virus genezen verklaard. Het kind heeft een normale levensverwachting en heeft geen medicatie nodig om zich tegen het virus te beschermen.

Als pasgeborene kreeg het kind het virus van zijn moeder. Binnen 30 uur na de geboorte kreeg de baby, die intussen twee en een half jaar oud is, een behandeling met hiv-remmers. Het betrof een uit 3 verschillende medicijnen bestaande cocktail die per infuus werd toegediend. Uit voorzorg gaf de dokter haar een hogere dosis dan normaal en dat verklaart mogelijk de genezing.

De veronderstelling is dat deze snelle actie het virus in het bloed van de baby uitschakelde voordat het zich in het lichaam kon nestelen, om daar reservoirs te vormen van inactieve cellen die doorgaans een infectie veroorzaken zogauw het medicijngebruik wordt gestaakt.

Testen in de weken nadien wezen in ieder geval op een progressief verminderde aanwezigheid van het virus in het bloed van de baby. 29 dagen na de geboorte was het niet meer detecteerbaar in het lichaam.

Artsen en onderzoekers van het Johns Hopkins’ Children’s Center in Baltimore hebben het kind “functioneel genezen” verklaard. Hoewel onderzoek dus uitwijst dat er alleen nog minimale sporen van het genetisch materiaal van het virus in het lichaam van de peuter aanwezig zijn, is er nog geen garantie dat het kind ook gezond zal blijven.

De enige erkende officiële genezing van hiv wordt toegeschreven aan Timothy Brown uit San Francisco. Hij werd compleet genezen verklaard na een beenmergtransplantatie, die een zeldzame genetische mutatie veroorzaakte waardoor het virus de cellen niet meer kon binnendringen. Het betreffende beenmerg was afkomstig van een speciale donor, iemand die beschikt over een natuurlijke resistentie tegen het hiv virus.

Het geval van het jonge kind werd door dokter Deborah Persaus uit de doeken (foto) gedaan op de 20e jaarlijkse conferentie over retrovirussen en opportunistische infecties in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Volgens de wetenschapper zou de kennis over de behandeling van het kind de gangbare medische praktijk kunnen beïnvloeden. Maar, zo onderstreept ze, de eerste doelstelling blijft de overdracht van het virus van moeder op kind te verhinderen.

Momenteel zijn er al behandelingen hiervoor voorhanden. Die werken in 98 procent van de gevallen. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de ‘Baltimore aanpak’ eveneens effectief is bij andere baby’s die in een hoge risicogroep vallen. In 2011 werden wereldwijd 300.000 baby’s geboren met hiv.

Geen reacties

Laat een reactie achter