Cijfers

Schorer Monitor is het jaarlijkse onderzoek over gezondheid, welzijn en seksualiteit onder mannen die seks hebben met mannen. Schorer voert het onderzoek uit samen met TNO. De resultaten van Schorer Monitor 2010 zijn vandaag gepresenteerd in Utrecht.

Uit Schorer Monitor 2010 blijkt dat het percentage recent op hiv geteste mannen onveranderd is ten opzichte van Schorer Monitor 2009, terwijl het percentage ooit op hiv geteste mannen tussen 2009 en 2010 licht is gestegen (van 73% naar 75%).

Soa-testgedrag

Ook lijkt er geen verandering in soa-testgedrag. Evenveel mannen lieten zich in de laatste 12 maanden testen. Het aantal positieve soa-diagnoses is echter wel toegenomen ten opzichte van 2009 (van 26% naar 29%).

Hepatitis B

De stijgende lijn uit eerdere monitoronderzoeken van mannen die tegen hepatitis B zijn gevaccineerd, heeft zich voortgezet: van 55% in 2009 naar 59% in 2010.

Kerncijfers

De kerncijfers over recent seksueel gedrag laten geen grote verschuivingen zien. Uitzondering hierop is de significante toename van het percentage hiv-positieve mannen dat in de voorafgaande zes maanden wel eens onbeschermde anale seks had. Dit is gestegen van 62% in 2009 naar 70% in 2010. Daarnaast is het percentage onbeschermde seks onder jonge mannen (< 25 jaar)  toegenomen, van 34% in 2009 naar 37% in 2010.

Lees de rest op Schorer.nl, waar je ook het volledige rapport kunt downloaden.

Daarin valt te lezen over de onbeschermde seks van mannen met hiv: “Vrijwel alle van de hiv-positieve respondenten aangeven vooraf  te hebben geweten dat deze partner positief getest is of waarschijnlijk hiv heeft en dat deze partner hetzelfde over hen wist, of dat dit voor één van beiden gold.

Geen reacties

Laat een reactie achter