Wordt vervolgd: Hepatitis C

Tijdens de door Poz & Proud georganiseerde eerste nationale informatieavond door en voor homomannen over hepatitis C in de Ysbreker waren ruim 50 mensen aanwezig. De avond was georganiseerd wegens de alarmerende berichten over het snel stijgende aantal hiv-positieve homomannen in Neder- land die geïnfecteerd zijn met hepatitis C (HCV).

Onder leiding van Janhuib Blans werd de actueel beschikbare kennis over deze nieuwe soa, de verspreiding en de moeilijke behandeling voor het voetlicht gebracht. Niet alleen de medische kennis kwam aan bod maar ook de ervaringen van mannen die zelf in aanraking zijn gekomen met HCV. Van de presentaties en aansluitende forumdiscussie zijn filmopnames gemaakt. Poz & Proud vindt het belangrijk dat de kennis over HCV breed bekend wordt zowel binnen als buiten de poz-community en zal daarom binnenkort via zijn website video-opnames van de avond beschikbaar stellen.

De informatieavond had door het grote aantal professionals dat op de avond aanwezig was haast het karakter van een minisymposium. Ruim dertig procent van de aanwezigen was naar de Ysbreker gekomen uit professioneel interesse. HCV werd door de medische professionals lange tijd gezien als een lastige leverziekte die zich vooral manifesteerde bij spuitende drugsverslaafden en mensen die lang geleden bloedtransfusies hebben gekregen. Toen rond 2000 de eerste homomannen in Europa werden geconfronteerd met gevallen van HCV die buiten de bekende medische kaders vielen werd al snel duidelijk dat er meer aan de hand was. Het duurde echter tot 2005 voordat het eerste artikel uit Nederland in een medisch tijdschrift werd gepubliceerd waarin duidelijk werd gesproken over de rol van seks bij het overdragen van het virus.

Langzaam wordt er steeds meer bekend over HCV en de lastige combinatie met hiv. De informatieavond heeft ook duidelijk gemaakt dat nog veel moet worden uitgezocht over het virus en waarom juist hiv-positieve homomannen meer risico op het krijgen van HCV hebben. De GGD Amsterdam heeft bekeken welk vormen van seks mogelijke risicovol zijn. Men kan echter niet met volledige zekerheid zeggen welk gedrag het meeste risicovol is. Vaak is er sprake van een combinatie van verschillende factoren die elk een rol kunnen spelen bij de overdracht van het virus.

HCV is lastig te behandelen. De medicijnen hebben veel bijwerkingen en zijn een zware belasting voor je afweersysteem. De standaard behandeling duurt bijna een jaar en geeft geen volledige garantie op genezing. Anders dan bij hepatitis B bouwt je lichaam geen afweer op tegen HCV en kun je telkens weer opnieuw geïnfecteerd worden met het virus. Niet behandelen heeft ook veel nadelen. HCV maakt  geleidelijk je lever kapot. Daarna biedt alleen een levertransplantatie nog soelaas. Bij mensen met hiv verloopt dit proces relatief snel. Niet bepaald een florissant vooruitzicht.

Zodra het beeldmateriaal online staat brengen we jullie hiervan op de hoogte. Dus houdt het blog in de gaten! (AP)

, , Geen reacties

Laat een reactie achter